Tilsyn

Socialtilsynet fører tilsyn med de sociale tilbud i Region Nordjylland.

Det er Socialtilsyn Nord, der fører tilsyn med Bostedet Brovst.

Hvis du vil læse mere om tilsyn af Specialsektorens tilbud, kan du finde det her.

Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med de sociale tilbud m.v. registreres på Tilbudsportalen.

Hvis du vil vide mere om Socialtilsynet, kan du finde oplysninger på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Bostedet Brovst

Telefon

97 64 51 50 | Fax: 97 64 55 25

Mail

bostedetbrovst@rn.dk