Tilbudsportalen

Tilbudsportalen formidler oplysninger om plejefamilier og sociale tilbud

Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med botilbuddet m.v. registreres på Tilbudsportalen.

Kontakt

Kenneth Dan Andersen

Tilbudsleder

Telefon

91 17 21 58

Mail

kenneth.d@rn.dk