Klagemuligheder

Klager over forholdene på Bostedet Brovst eller medarbejdernes arbejde og adfærd kan ske til Regionsrådet.

Der er ingen formkrav til en klage, hvilket vil sige, at der ikke stilles krav om skriftlig indgivelse af klage.

Klagen kan indgives direkte til Bostedet Brovst eller til Specialsektoren (Se kontaktoplysninger nederst på siden).

Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan påklages til Ankestyrelsen. Klagen indgives til kommunalbestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om magtanvendelsen.

En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for borgeren, som indgrebet vedrører, kan klage, når borgeren ikke selv er i stand til at klage.

Læs mere om Klageadgange på Specialsektorens område på Region Nordjyllands hjemmeside.

Indgivelse af klage

Kontakt

Bostedet Brovst

Telefon

97 64 51 50 | Fax: 97 64 55 25

Mail

bostedetbrovst@rn.dk

Indgivelse af klage

Kontakt

Specialsektoren

Telefon

97 64 80 60|Fax 98 15 95 84

Mail

specialsektor@rn.dk