Tilbudsportalen

Tilbudsportalen formidler oplysninger om plejefamilier og sociale tilbud.

Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med botilbuddet m.v. registreres på Tilbudsportalen.