Samarbejdspartnere

Bostedet Brovst har mange samarbejdspartnere

Dem vi samarbejder mest med i forhold til botilbuddets borgere:

  • Jammerbugt kommune
  • Kommunerne i Region Nordjylland
  • De psykiatriske sygehuse i Region Nordjylland
  • Psykiatrisk konsulent
  • Distriktspsykiatrien i Jammerbugt distriktet
  • De praktiserende læger i Brovst og omegn
  • De øvrige socialpsykiatriske botilbud i Region Nordjylland
  • Værger
  • KIF
  • Pårørende