Forudsætnings- og forventningssamtale

På Bostedet Brovst afholder vejlederen altid en forudsætnings- og forventningssamtale med nye elever.