Medarbejdere og faggrupper

På Bostedet Brovst er medarbejdergruppen sammensat af forskellige faggrupper.

På botilbuddet har vi ansat pædagoger, sygeplejersker og SSA'er. Derudover er der vores pedel, vagtplanlægger samt køkken- og rengøringsmedarbejdere.

Med denne sammensætning af forskellige faggrupper sikres det, at alle nødvendige kvalifikationer og kompetencer er til stede på botilbuddet i arbejdet med kerneopgaven.

Kontakt

Kenneth Dan Andersen

Tilbudsleder

Telefon

91 17 21 58

Mail

kenneth.d@rn.dk