Ydelser og matchning

Bostedet Brovst er et botilbud, der arbejder efter servicelovens §107 og §108 for voksne i alderen 18-72 år.
Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med tilbuddet m.v. registreres på Tilbudsportalen.

Kontakt

Kenneth Dan Andersen

Tilbudsleder

Telefon

91 17 21 58

Mail

kenneth.d@rn.dk

Kontakt

Rikke Jæger Pedersen

Socialfaglig konsulent

Telefon

91 17 77 76

Mail

rjp@rn.dk