Borgere med en dobbeltdiagnose

Ydelsesbeskrivelse for borgere med en dobbeltdiagnose

Botilbuddet arbejder under Servicelovens §107 og §108.

Printervenlig version af ydelsesbeskrivelsen