Ydelser, matchning og takster

Bostedet Brovst er et botilbud, der arbejder efter servicelovens §107 og §108 for voksne i alderen 18-72 år.
Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med tilbuddet m.v. registreres på Tilbudsportalen.